Ubytovací a provozní řád

 


U Jezérka 522, Ratíškovice 696 02

Vážení hosté, s níže uvedeným řádem automaticky souhlasíte při ubytování v našem ubytovacím zařízení.

 

 • Objednávky a rezervace pobytu přijímáme e-mailem ilcikova@seznam.cz nebo telefonicky 739 067 083, 420 737 316 602 (preferujeme rezervaci pomocí e-mailu).

Prosím, uvádějte:

– jméno a příjmení

– ulici, město, PSČ, telefon

– datum příjezdu (a přibližnou hodinu) a datum odjezdu

– počet osob dospělých a počet dětí s případným požadavkem na dětskou postýlku

 •  REZERVACE A ZÁLOHA:

Pro závaznou rezervaci termínu požadujeme zálohu ve výši 25% z celkové ceny pobytu, minimálně však 1000,-Kč.

Záloha bude při doplatku odečtena z celkové ceny pobytu.

Způsob zaplacení zálohy:

– převodem na účet 9795863002/5500 (variabilní symbol – datum nástupu ubytování).

Pokud zálohu neobdržíme, ponecháváme termín volný!!!

Pokud nedojde k úhradě zálohy do 7 dnů od potvrzení přijetí vaší předběžné objednávky, rezervace rušíme.

 •  STORNOVACÍ PODMÍNKY:

Zákazník má právo od objednávky odstoupit (e-mailem nebo písemně) bez storno poplatků nejpozději 30 dnů před objednaným termínem nástupu. Za okamžik odstoupení se považuje den doručení emailu nebo písemného dokladu o zrušení objednávky ubytovateli.

Při odstoupení od potvrzené objednávky z jakýchkoli důvodů po uvedené lhůtě je zákazník povinen ubytovateli zaplatit storno poplatky ve výši zaplacené zálohy.

 • Požadujeme vratnou kauci 2000,- Kč. Kauce je splatná při nástupu na ubytování, vrací se po ukončení pobytu a kontrole prostor. 
 • Při nástupu na ubytování se host prokáže dokladem totožnosti.
 • V prostorách domu je ,,přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně!!!“.
 • Prostory přebíráte bez závad (případné závady a nedostatky okamžitě hlaste). V případě, že host předá dům s neúplným nebo poškozeným zařízením, je požadována úhrada v plné výši nového zařízení.
 • Lze používat jen ty vlastní elektrospotřebiče, které slouží k osobní hygieně (holicí strojky, fény). Možnost dobití notebooků a mobilních telefonů či tabletů.
 • Zákaz zásahu do elektrické a plynové instalace.
 • Provozovatel neručí za ztráty a škody na věcech a majetku hosta, které vznikly jeho vlastní neopatrností nebo nedbalostí a za věci uložené mimo prostory k tomuto určené. Dále provozovatel neručí za zaparkovaná auta a věci ve vozidle

Provozovatel neručí za úrazy, poškození i zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za odcizení zavazadel po dobu pobytu, stejně jako za škody způsobené přírodními živly či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené.

 • Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorách domu a dvorku.
 • Bez našeho souhlasu prosím nepřemisťujte vybavení pokojů.
 • Před opuštěním objektu zavřete okna, zastavte vodovodní uzávěry, vypněte el. spotřebiče a uzamkněte vstupní dveře.  
 • Ve všech prostorách platí zákaz přechovávání zbraní, střeliva, nebezpečných látek. Je zakázáno požívání omamných a psychotropních látek, jedů a léků, vyjma těch, které doporučil lékař.
 • Do domu můžete přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze s naším souhlasem.
 • Příjezd na ubytování je možný v čase od 14:00 do 20:00 (nebo dle předchozí domluvy).

PŘI PŘÍJEZDU:

 1. Seznámení s objektem a ubytovacím řádem.
 2. Vyplnění předávacího protokolu a doplacení ceny pobytu.
 3. Složení vratné kauce ve výši 2.000,- Kč.
 4. Obdržení klíčů od objektu.
 • Odjezd z ubytování je možný v čase od 8:00 do 10:00 (nebo dle předchozí domluvy).

PŘED ODJEZDEM:

 1. Host je povinen předat objekt s provedeným základním úklidem, (odevzdat objekt ve stejném stavu, v jakém jej převzal). Pokud tak neučiní, ubytovatel má právo na přiměřenou srážku z kauce.
 2. Za veškeré škody, které vzniknou během pobytu v důsledku nedbalosti, či úmyslu odpovídá v plné výši host. Případné škody se platí ihned na místě.
 3. Ubytovatel přebíraný objekt zkontroluje a vrátí kauci.
 4. Host vrátí klíče od objektu.

Přejeme Vám příjemný pobyt.